Nowy blok w Stalowej Woli

W lipcowo-sierpniowym numerze miesięcznika „Pracodawca” został opublikowany mój wywiad Nowy blok w Stalowej Woli na temat budowy nowego bloku energetycznego zasilanego gazem w elektrowni Stalowa Wola.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24