Pinochet w Kontestacji

22 listopada o godz. 21 w radiu internetowym Kontestacja będę brał udział w audycji na temat rządów gen. Augusto Pinocheta w Chile. Cała audycja znajduje się tutaj.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24