Prawda i fałsz o dotacjach z UE

w Nowym Sączu wygłosiłem wykład na temat: Prawda i fałsz o dotacjach z UE, gdzie zostałem zaproszony przez p.Andrzeja Pacieja, Prezesa Zarządu Oddziału Nowosądeckiego UPR.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24