Michnikowszczyzna. Zapis choroby – recenzja

W lutowej „Opcji na Prawo” została opublikowana moja recenzja książki pt. „Michnikowszczyzna. Zapis choroby” Rafała Ziemkiewicza.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24